صفحه اصليتماس بامانقشه سايتنسخه موبایل
  
  
 
 
چاپ   

استقرار

استقرار
5.0 از 5 بر اساس 12 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعال ستاره فعال ستاره فعال ستاره فعال ستاره فعال

مراحل استقرار ایزو در سازمانها

فازهای چهارگانه (معمول) مورد نظر برای استقرار استانداردهای سیستم های مدیریت:

فاز اول :

   شناخت وضع موجود سازمان ، بسترسازی و آموزش - شامل فعالیت های زیر:

·         شناخت وضع موجود سازمان در مقایسه با الزامات سیستم مدیریت

·         تشکیل کمیته راهبری و تعیین اعضای آن

·         تعیین نماینده مدیریت در کیفیت

·         اجرای گردهمایی های توجیهی برای کارکنان

·         تعیین محدوده و دامنه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان

·         تعیین اعضا و سازمان پروژه تدوین و استقرار سیستم مدیریت

·         تدوین و بازنگری ماموریت ها، استراتژیها و اهداف سازمان

·         بازنگری، تکمیل و تصویب مسئولیت ها و اختیارات کارکنان

·         آموزش عمومی و توجیهی خواسته های سیستم مدیریت

·        شناسایی و تخصیص منابع لازم برای اجرای پروژه

·         آموزشهای تکمیلی و تخصصی متناسب با شرایط و ویژگی های سازمان

فاز دوم :

  طراحی و مستندسازی- شامل فعالیت های زیر:

·         شناسایی،جمع آوری و دسته بندی مستندات موجود در سازمان (فرمها، گزارشها، مدارک مرجع، راهنماها، دستورالعملها و ...)

·         شناسایی فرآیندهای اصلی و پشتیبان و تعین ارتباطات میان آنها

·         شناسایی الزامات در ارتباط با فعالیت های سازمان و تعیین موارد استثناء

·         بازنگری و تکمیل و به روزآوری مدارک

·         ایجاد نظام شناسایی و کدگذاری مدارک وسوابق سازمان

·         بازنگری و اصلاح نظام بایگانی و نگهداری مدارک و سوابق

·         تدوین و اصلاح سیستم گردش کار و ارتباطات سازمانی (ترجیحاٌ به صورت فلوچارت)

·         تنظیم و تدوین روشهای اجرایی برای تشریح فرآیندها و گردش کار عملیات

·         تدوین و تصویب خط مشی کیفیت در چارچوب خط مشی کلی سازمان

·         تنظیم و تدوین نظام نامه سیستم مدیریت

·         تنظیم و تدوین دستورالعمل های کاری برای توضیح چگونگی انجام فعالیت های تخصصی

·         بازنگری و اصلاح فرمهای موجود و تهیه فرمهای جدید متناسب با نیاز سیستم مدیریت

دامنه و گستره دستورالعمل ها بستگی به میزان آموزشها و درجه پیچیدگی عملیات و همچنین سازمان دارد.

فاز سوم :

   اجرای آزمایشی مستندات- شامل فعالیتهای زیر:

·         توزیع مستندات و اجرای آزمایشی آنها

·         آموزش و توجیه کارکنان در زمینه بکارگیری مستندات

·         شناسایی و تدوین شاخص های اندازه گیری و قابلیت فرآیندها و تحقق محصول

·         شناسایی و تدوین روشهای اندازه گیری قابلیت فرآیندها و تحقق محصول

·         تدوین روش ها و شاخص های نظرسنجی از مشتریان و کارکنان و سایر ذینفعان

·         تدوین روشها و شاخص های تعیین صلاحیت حرفه ای کارکنان

·         تدوین روش های خودارزیابی سازمان

·         دریافت گزارشها و بازخوردهای لازم از اجرای مستندات

·         انجام اصلاحات در مستندات جاری بر اساس گزارش های دریافتی

فاز چهارم :

   استقرار نظام سیستم مدیریت و اجرای ممیزی - شامل فعالیت های زیر:

·         تعیین افراد ناظر بر اجرای سیستم مدیریت

·         اجرای رسمی و کامل سیستم مدیریت از طریق توزیع مستندات نهایی

·         اجرای نظرخواهی و پیشنهاددهی در خصوص عملکرد سیستم مدیریت

·         انجام خود ارزیابی سازمان بر اساس شاخص های مدون

·         انجام بازنگری مدیریت از سیستم مدیریت براساس گزارشها و نتایج نظرخواهی و خودارزیابی

·         تعیین ممیزان داخلی و تایید صلاحیت آنان

·         اجرای برنامه های بازآموزی برای ممیزان

·         تدوین چک لیستهای ممیزی براساس نیازمندیهای سیستم مدیریت

·         اجرای برنامه ممیزی داخلی و تعیین مغایرتها و عدم انطباقها

·         تعیین اقدامات اصلاحی و تاریخ اجرای آنها در چارچوب گزارشهای ممیزی

·         اجرای اقدامات اصلاحی و پیگیری نتایج آنها

·         انجام بازنگری مدیریت براساس گزارشهای ممیزی داخلی

·         فراهم کردن مقدمات ممیزی خارجی

·         اجرای ممیزی خارجی

 

طراحی،  استقرار و اجرای فازهای چهارگانه مشروح در فوق براساس برنامه های زمان بندی مشخص و در قالب یک پروژه صورت می گیرد.

انجام فعالیت ها و اجرای مراحل و فازهای پروژه مستلزم درگیری وسیع و همه جانبه تمامی مدیران و کارکنان سازمان است که این امر خود به دلیل ماهیت فرهنگی پروژه و ایجاد و توسعه عادتها و رفتارهای کیفیتی از ضرورت ویژه ای برخوردار است.

بدیهی است به منظور اجتناب از روشهای آزمون و خطا و هدایت جامع و موثر پروژه استفاده از افرادی که دارای دانش فنی و تسلط بر کار سازمان هستند ضروری و مهم می باشد.

 نظرات
شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید.
تشخیص دهنده ربات:
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
ثبت برند

مرکز صدورگواهینامه های ایزو ISO9001:2008 و ...

ایران کد ( کد ملی کالا و خدمات ) و بارکد بین المللی GS1

رفع نقص ثبت علامت تجاری و رفع اخطار اداری ثبت علامت و نام تجاری
رفع نقص و اخطار اداری علامت

طراحی لوگو
طراحی لوگو

ثبت شرکت

استعلام علامت تجاری
استعلام برند

   پيگيري درخواست خدمات